هوشمندسازی | انرژی های تجدیدپذیر | تجهیزات الکترومکانیکال ساختمانی - تخصصی ترین مرکز طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند بر پایه انرژی های تجدیدپذیر

کلمات کلیدی را وارد نمایید

نقل قول

سیستم های گرمایش و سرمایش

سیستم های گرمایش و سرمایش

IN گرمایش و سرمایش
Investor Name:
جیمز بندر ترکمن
Published Date:
July 6, 2015
مکان :
لیورپول
Value:
4,000,000 تومان
Architecture:
جیمز بندر ترکمن
About Project