هوشمندسازی | انرژی های تجدیدپذیر | تجهیزات الکترومکانیکال ساختمانی - تخصصی ترین مرکز طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند بر پایه انرژی های تجدیدپذیر

کلمات کلیدی را وارد نمایید

نقل قول

سیستم های امنیتی و نظارتی

سیستم های امنیتی و نظارتی

IN سیستم های امنیتی و نظارتی
Investor Name:
جیمز بندر ترکمن
Published Date:
July 10, 2015
مکان :
لندن
Value:
4,000,000 تومان
Architecture:
جیمز بندر ترکمن
About Project