هوشمندسازی | انرژی های تجدیدپذیر | تجهیزات الکترومکانیکال ساختمانی - تخصصی ترین مرکز طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند بر پایه انرژی های تجدیدپذیر

کلمات کلیدی را وارد نمایید

نقل قول

تجهیزات بادی

تجهیزات بادی

IN تجهیزات بادی
Investor Name:
جیمز بندر ترکمن
Published Date:
July 3, 2015
مکان :
میامی
Value:
3,000,000 تومان
Architecture:
جیمز هاربر
About Project