هوشمندسازی | انرژی های تجدیدپذیر | تجهیزات الکترومکانیکال ساختمانی - تخصصی ترین مرکز طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند بر پایه انرژی های تجدیدپذیر

کلمات کلیدی را وارد نمایید

نقل قول

امکان تهاتر

امکان تهاتر

IN امکان تهاتر
portfolio
Investor Name:
Jues Harber
Published Date:
July 3, 2015
مکان :
Miami
Value:
3,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project