هوشمندسازی | انرژی های تجدیدپذیر | تجهیزات الکترومکانیکال ساختمانی - تخصصی ترین مرکز طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند بر پایه انرژی های تجدیدپذیر

کلمات کلیدی را وارد نمایید

نقل قول

سیستم های اعلام و اطفا حریق

سیستم های اعلام و اطفا حریق

IN اعلام و اطفاء حریق
Investor Name:
جیمز بندر ترکمن
Published Date:
July 9, 2015
مکان :
دوبی
Value:
3,000,000 تومان
Architecture:
جیمز بندر ترکمن
About Project